Loa Kèn phát thanh Công Suất Lớn 75w LK-75KVH

Loa kèn phát thanh 50W LK-75KVH là loa phóng thanh thông báo chuyên dụng. Phục vụ công tác tuyên truyền cho các trạm truyền thanh, các cửa khẩu, hải quân, bộ đội biên phòng…

Danh mục: