Loa Kèn phát thanh công suất lớn 50w LK-50KVH

Loa Kèn phát thanh 50w LK-50KVH là loại loa chuyên dụng trong phát thanh thông tin làng xã. Mục đích làm âm thanh thông báo cho nhân dân nghe các bản tin.

Đa số được gắn các tỉnh có diện tích lớn, mật độ dân cư thưa như các tỉnh miền tây

Danh mục: