Tăng âm HTK công suất 1000w PV-1000D, chia 6 vùng loa