BỘ TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CIP-401 KẾT HỢP HỆ THỐNG FM VỚI IP 4G

+ Mã hiệu : CIP-401

+ Hãng sản xuất : Saigonet

+ Xuất xứ : Việt Nam