Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa FV-200RF-AS

1.000 

Bộ giao tiếp Micro chọn vùng từ xa là thiết bị dùng để kết nối giữa Micro chọn vùng từ xa với hệ thống PA. Thiết bị hỗ trợ 04 Micro chọn vùng xa với các chế độ FIFO, LIFO và Individual.

Bộ Giao Tiếp Micro Fv 200rf
Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa FV-200RF-AS

1.000 

Danh mục: