Bộ phát tin nhắn khẩn cấp FV-200EV-AS

1.000 

Bộ phát tin nhắn khấn cấp FV-200EV-AS là thiết bị dùng để phát bản tin khẩn cấp trong hệ thống âm thanh thông báo. Thiết bị có thể không cần trong các trường hợp chỉ cần thông báo chung mà không cần thông báo khẩn cấp.

Bộ Thông Báo Khẩn Fv 200ev
Bộ phát tin nhắn khẩn cấp FV-200EV-AS

1.000 

Danh mục: